บทความวิจัยที่เปิดรับ
1-30
พ.ย.
Custom Tag
การประชุมวิชาการระดับชาติ Wellness Management: Tourism, Technology, and Community
เปิดรับ 1-30 พฤษภาคม 2565 (Freetext)
The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok
2,500
1-30
พ.ย.
Custom Tag
การประชุมวิชาการระดับชาติ Wellness Management: Tourism, Technology, and Community
เปิดรับ 1-30 พฤษภาคม 2565 (Freetext)
The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok
2,500
1-30
พ.ย.
Custom Tag
การประชุมวิชาการระดับชาติ Wellness Management: Tourism, Technology, and Community
เปิดรับ 1-30 พฤษภาคม 2565 (Freetext)
The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok
2,500
ขั้นตอนการส่งบทความวิจัย
มีบัญชีผู้ใช้งาน
อัปโหลดบทความวิจัยของคุณ
จัดพิมพ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และชำระเงินหากการประชุมนั้นมีค่าใช้จ่าย
เสร็จสิ้น
รอประกาศผลและเข้าร่วมงานประชุมได้ในวันและ เวลาที่ระบุไว้ในรายละเอียด
รูปแบบการจัดบทความ
ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างเพื่อใช้สำหรับจัดทำบทความวิจัย
แนวทางการเขียนบทความ
Template บทความ
การเขียนอ้างอิง
ฟอนต์ TH Sarabun
บทความวิจัยทั้งหมด
Custom Tag
การประชุมวิชาการระดับชาติ Wellness Management: Tourism, Technology, and Community
เปิดรับ 1-30 พฤษภาคม 2565 (Freetext)
The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok
Custom Tag
การประชุมวิชาการระดับชาติ Wellness Management: Tourism, Technology, and Community
เปิดรับ 1-30 พฤษภาคม 2565 (Freetext)
The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok
Custom Tag
การประชุมวิชาการระดับชาติ Wellness Management: Tourism, Technology, and Community
เปิดรับ 1-30 พฤษภาคม 2565 (Freetext)
The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok
ดูบทความวิจัยทั้งหมด
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.